ZWROT PRODUKTÓW I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu załączonego na dole strony do pobrania formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji ("zwrot towaru").
Dla Twojej wygody umożliwiamy dwie metody zwrotu towaru:
1. Zwrot w sklepie stacjonarnym IMBUD oraz sklepie online
Na miejscu dokonasz wszelkich formalności. Wystarczy, że zabierzesz ze sobą fakturę VAT/rachunek, którą otrzymałeś w przesyłce oraz zwracany produkt.
2. Zwrot drogą wysyłkową.
  1. Przygotuj pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Możesz np. skorzystać ze wzoru, który otrzymałeś razem z przesyłką lub pobrać wzór formularza (pobierz formularz).
  2. Towar odeślij na podany poniżej adres:
IMBUD
ul. Raczkowska 100
16-400 Suwałki
woj. podlaskie
Z dopiskiem „sklep imbud.com.pl - zwrot”
Jeżeli nie przesłałeś wcześniej oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, dołącz go do zwracanego towaru. W celu usprawnienia zwrotu Towaru prosimy dołączyć dowód zakupu. Bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. Decydując się na zwrot produktu drogą wysyłkową pokrywasz koszty jego odesłania.
3. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Ciebie  użyty w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzisz się na inny sposób zwrotu. Jeżeli chcesz otrzymać zwrot na rachunek bankowy, prosimy o wskazanie numeru rachunku, na który wykonamy przelew.
4. Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Ciebie od umowy sprzedaży.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Ciebie  dowodu odesłania zwracanego  Towaru.
WYMIANY
W celu dokonania wymiany należy dokonać zwrotu towaru zgodnie z obowiązującą procedurą i złożyć nowe, niezależne zamówienie. 
REKLAMACJE
Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują Ci uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są poprzez e-mail na adres reklamacje@imbud.com.pl lub pisemnie na adres: IMBUD, ul. Raczkowska 100, 16-400 Suwałki - z dopiskiem „sklep imbud.com.pl - reklamacja”.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny (pobierz), zdjęcia reklamowanego produktu i formularz szkody sporządzony w obecności kuriera (jeżeli dotyczy).  Można również własnoręcznie przygotować opis reklamacji wzorując się na treści formularza, zachęcamy jednak do skorzystania z przygotowanego przez nas formularza, który znacznie ułatwi Ci dokonanie reklamacji.
Po przyjęciu zgłoszenia, Dział Obsługi Reklamacji prześle dalsze instrukcje drogą elektroniczną lub pisemnie na adres zwrotny.

Pamiętaj:
Po podpisaniu listu przewozowego proszę sprawdzić przesyłkę przy kurierze bez względu na stan opakowania. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone należy koniecznie umieścić taką informację na protokole szkody.

SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.