zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

AMOFOSKA CORN 4-10-22 WOREK 50 KG

58,00 zł

Nawóz rolniczy wieloskładnikowy.

Opis produktu:
AMOFOSKA® NPK 4-10-22 Corn może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia kukurydzy, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy. Zawartość siarki gwarantuje właściwe wykorzystanie azotu, natomiast dodatek magnezu zapewnia przyrost zielonej masy o dobrych walorach żywieniowych dla zwierząt. Mikroelementy Bor i Cynk biorące udział w procesach rozrodczych, powodują dobrą jakość ziarna i właściwe uziarnienie w kolbach kukurydzy. Zawartość tych mikroelementów w nawozie jest szczególnie ważna na glebach świeżo wapnowanych oraz o wysokim poziomie nawożenia. AMOFOSKA® CORN jest także świetnym nawozem pod rośliny, które potrzebują zwiększonej ilości potasu np. buraki, ziemniaki, użytki zielone. Ponadto ze względu na zawartość siarki wskazane jest jej zastosowanie pod rzepak, gorczycę, rośliny motylkowe i kapustne.
Właściwości:
AMOFOSKA®NPK 4-10-22 Corn jest nawozem NPK typu B1.1. granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych:

Skład:

4% N - azot amonowy (całkowity),
10% P2O5 - pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, 5% P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu i wodzie
22% K2O - tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
4% CaO - tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie.
10% SO3 - trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
2,5% MgO - tlenek magnezu całkowity
0,2% Zn - cynk całkowity
0,1% B - bor całkowity
Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.
Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo-przyswajalnej dla roślin, wspomaga i reguluje właściwy ich rozwój. Dodatkowo stymuluje pobieranie azotu, jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych. Wysoka jakość granulek (tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2 - 5 mm), ułatwia równomierny wysiew. Potwierdzeniem stałej jakości jest uzyskanie dla tego wyrobu certyfikatu nr 30/13 z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.
Zasady stosowania:
AMOFOSKA® NPK 4-10-22 Corn jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie na rolę koniecznie należy zmieszać z glebą. Do siewu nasion można przystąpić po 7-10 dniach od rozsiewu. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną. Nadaje się on na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia, szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości fosforu i potasu.

Korzyści zastosowania:
Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Zastosowanie przedsiewnie Amofoski wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój, zwiększa odporność roślin, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wysoki plon.

Zalety fosforytów częściowo rozłożonych:
W produkcji naszych nawozów używamy mniejsze ilości kwasów przez co otrzymujemy fosforyty częściowo rozłożone, które zawierają fosfor rozpuszczalny w wodzie jak i wolnej uwalniający się w trakcie całego procesu wegetacji. Jest to wynikiem dostosowania do fizjologii roślin które posiadają dwie oddalone w czasie fazy krytyczne dla zapotrzebowania na fosfor.

Z uwagi na to że roślina nie może się „najeść fosforem na zapas”, idea stosowania naszych nawozów polega na stopniowym jego uwalnianiu, tak by nie uległ uwstecznieniu w glebie. W Polsce mamy bardzo często do czynienia ze spadkiem jego dostępności. Wynika to z faktu jego małej mobilności w glebie oraz dużej podatności na procesy uwsteczniania.

W pierwszym okresie gdy roślina ma słabo wykształcony system korzeniowy korzysta z fosforu rozpuszczalnego w wodzie.

W kolejnej fazie uruchamiają się z nawozu związki trudniej rozpuszczalne w wodzie, przy aktywnym udziale korzeni roślin które wydzielają kwasy (bursztynowy, cytrynowy, winowy).

Przechowywanie:
Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, można układać najwyżej w 12 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności:
W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Dawkowanie:
Głównym składnikiem pokarmowym roślin zawartych w nawozie AMOFOSKA® NPK 4-10-22 Corn jest potas, a zatem wielkość dawek należy określić według potrzeb potasowych nawożonych roślin i według zasobności gleby w potas dla nich przyswajalny.

KUKURYDZA NA ZIARNO I NA KISZONKĘ 200 - 450
RZEPAK OZIMY 100 - 300
RZEPAK JARY 100 - 300
KAPUSTA PASTEWNA 100 - 200
ZBOŻA OZIME I JARE 200 - 450
BURAK CUKROWY 200 - 450
ZIEMNIAKI JADALNE 100 - 200
KONICZYNA Z TRAWAMI 100 - 250
PASTWISKA 150 - 300
UŻYTKI ZIELONE 100 - 300

Polecane produkty