Odzież robocza i odzież ochronna to specyficzne rodzaje odzieży. Ze względu na różne funkcje, jakie pełnią jej elementy, określenia „odzież ochronna” i „odzież robocza”, nie mogą być stosowane zamiennie. To dwa różne typy ubrań BHP o innych parametrach ochronnych. Wyjaśniamy, czym jest odzież robocza i odzież ochronna oraz kiedy znajdują zastosowanie.

Czym jest odzież robocza?

Odzież robocza chroni prywatne ubrania pracownika przed zabrudzeniem lub zniszczeniem w czasie wykonywania przez niego obowiązków zawodowych. Nie cechuje się ona specjalnymi parametrami ochronnymi. Stosowana jest w celu uniknięcia zakurzenia, zaplamienia i rozerwania ubrań w których pracownik przychodzi do pracy. Odzież BHP powinna zostać dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy oraz warunków, jakie panują w zakładzie pracy. Wydawana jest pracownikom jako zamiennik ich prywatnej odzieży i powinna być wymieniana na nową, kiedy się zużyje.

Czym jest odzież ochronna?

Odzież ochronna chroni zdrowie pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe w szkodliwych lub uciążliwych warunkach. Na odzież ochronną składają się różne środki ochrony indywidualnej. Odzież ochronna jest obowiązkowym elementem wyposażenia pracowników. Musi być ona stosowana w zakładzie pracy i poza nim np. w terenie – wówczas powinna służyć nie tylko ochronie przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych np. deszczu lub mrozu, ale także gwarantować dobrą widoczność. Takim rodzajem odzieży ochronnej jest odzież ostrzegawcza. Odzież ochronna stosowana jest także w celu redukcji ryzyka związanego z uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu wskutek działania:

- substancji chemicznych,
- substancji biologicznych,
- korzystania z ostrych narzędzi,
- uciążliwego hałasu,
- promieniowania,
- niskiej i wysokiej temperatury,
- pyłów i opiłków metali,
- gazów.

Specyficznym rodzajem odzieży ochronnej jest odzież stosowana w strefie zagrożenia wybuchem oraz odzież chroniąca przed porażeniem prądem, a także odzież przeznaczona do prac leśnych. Uwzględnia ona także obuwie ochronne, które zabezpiecza stopy przed urazami. Do odzieży ochronnej zaliczamy nie tylko typowe elementy ubioru np. bieliznę termoaktywną, odporne na uszkodzenia mechaniczne spodnie, bluzy i kurtki, ale także rękawice, osłony twarzy, okulary ochronne, hełmy ochronne, nauszniki przeciwhałasowe oraz wszelkie ochronniki słuchu.